love infinity apartments

Algemene voorwaarden

– De huurder verklaart bij het betreden van het appartement de voorwaarden te hebben
gelezen en ermee akkoord te gaan.
– Het appartement mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet voor
illegale of commerciële doeleinden.
– Het is de huurder niet toegestaan om het appartement te onderverhuren of door te geven
aan derden.
– Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in het appartement.
– De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het appartement of de eigendommen
van de verhuurder die tijdens het verblijf is veroorzaakt door de huurder of zijn/haar gasten.
– De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele verlies, diefstal of schade van persoonlijke
eigendommen van de huurder of zijn/haar gasten.

Aanbetaling:

– Om de reservering te bevestigen dient de huurder een aanbetaling van 30% van het
totale huurbedrag te doen.
– De aanbetaling dient binnen 7 dagen na het maken van de reservering te worden
voldaan.
– De huurder ontvangt een bevestiging van de reservering na ontvangst van de
aanbetaling.
– Indien de aanbetaling niet tijdig wordt voldaan, behoudt de verhuurder zich het recht
voor om de reservering te annuleren en het appartement aan andere partijen aan te
bieden.
– Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst te worden voldaan. Bij
reserveringen binnen 30 dagen voor aankomst dient het totale bedrag direct te
worden voldaan.
– Bij niet tijdige betaling van het resterende bedrag behoudt de verhuurder zich het
recht voor om de reservering te annuleren en het appartement aan andere partijen
aan te bieden.
– Eventuele bankkosten voor de aanbetaling en/of het resterende bedrag zijn voor
rekening van de huurder.

De verhuurder zal de huurder tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de
aanbetaling of betalingsvoorwaarden.

Annuleringsbeleid:

– Bij annulering meer dan 30 dagen voor aankomst wordt het volledige bedrag gerestitueerd.
– Bij annulering tussen 15 en 30 dagen voor aankomst wordt 50% van het totale bedrag
gerestitueerd.
– Bij annulering minder dan 15 dagen voor aankomst is er geen restitutie mogelijk.
– De huurder dient eventuele annuleringen schriftelijk aan de verhuurder door te geven.
– Deze algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid zijn van toepassing op alle verhuur
van het appartement en kunnen worden gewijzigd door de verhuurder. De huurder wordt
hier tijdig van op de hoogte gebracht.

Borg:

– Bij aankomst dient de huurder een borg van €200,- contant of met tikkie af te rekenen bij het
appartement.
– De borg wordt binnen 7 dagen na vertrek geretourneerd als er geen schade of verlies is
geconstateerd en het appartement in dezelfde staat verkeert als bij aankomst.
– Indien er schade of verlies is geconstateerd, worden de kosten hiervan in mindering gebracht
op de borg. Eventuele kosten die hoger zijn dan de borg worden in rekening gebracht bij de
huurder.
– De verhuurder behoudt zich het recht voor om foto’s te maken van het appartement
voorafgaand aan en na afloop van de huurperiode ter verificatie van eventuele schade of
verlies.
– De kosten voor standaard schoonmaak van het appartement na afloop van de huurperiode
bedragen €65,- en worden in mindering gebracht op de borg.

Kosten die in mindering kunnen worden gebracht op de borg zijn onder andere:
– Schade aan meubels, apparatuur, accessoires of eigendommen van de verhuurder.
– Verlies of beschadiging van sleutels, afstandsbedieningen of andere eigendommen van de
verhuurder.
– Extra schoonmaakkosten als het appartement niet in dezelfde staat wordt achtergelaten als
bij aankomst.
– Eventuele boetes of heffingen die door de autoriteiten aan de verhuurder worden opgelegd
als gevolg van gedrag van de huurder tijdens het verblijf.

De verhuurder zal de huurder tijdig op de hoogte stellen van eventuele kosten die in mindering
worden gebracht op de borg en zal hierbij de reden en het bedrag van de kosten vermelden.